Эх сурвалж: Монгол Улсын гавьяат багш Яргай овогт Цамбын Түвшинтөгсийн
"ГЭР-ТӨР" ОРШИЖ, "БИ-гийн ТӨР"-ийг засахуй номноос

Хүүхэд - Айл гэрийн амин эрдэнэ

Хүүхэд амьдралаас бүхнийг сурдаг

 

 • • Зөнгөөрөө өссөн хүүхэд биеэ дааж сурдаг
 • • Урмаар дүүрэн амьдрал дунд хүүхэд итгэж сурдаг
 • • Магтаал дүүрэн амьдралд хүүхэд бусдыг үнэлж сурдаг
 • • Үнэн шударгаар дүүрэн амьдралд хүүхэд ёс журмыг дээдэлж сурдаг
 • • Амгалан тайван амьдралд хүүхэд бусдыг хүндэтгэж итгэж сурдаг
 • • Сайшаалаар дүүрэн амьдралд хүүхэд өөрийгөө хайрлаж сурдаг
 • • Хүндэтгэл нөхөрлөлөөр дүүрэн амьдрал дунд хүүхдэд энэрэл хайрыг олж авдаг
 • • Шүүмжлэлд өссөн хүүхэд бусдыг буруутгаж сурдаг
 • • Дайсагналд өссөн хүүхэд бусдад өширхөж сурдаг
 • • Доог тохуурхалд өссөн хүүхэд бүрэг ноомой болдог
 • • Ичгүүртэй амьдралд өссөн хүүхэд өөрийгөө буруутгаж явдаг
 • • Цөхөрлөөр дүүрэн амьдралд хүүхэд хүлцэнгүй болдог