Эх сурвалж: Монгол Улсын гавьяат багш Яргай овогт Цамбын Түвшинтөгсийн
"ГЭР-ТӨР" ОРШИЖ, "БИ-гийн ТӨР"-ийг засахуй номноос

Хүүхэд - Айл гэрийн амин эрдэнэ

Хүүхдийн оролцоог дэмжихүй

 

 • • Хүүхэдтэй том хүн шиг хүндэтгэж харилцах
 • • Орчинд нь өөрийн байр суурийг эзлүүлэх ба түүнийг хүлээн зөвшөөрөх
 • • Албадахаас урьдаар өөрийн нь хүсэл тэмүүлэлд түшиглэхийг дэмжих
 • • Сайн талын нээж лавшруулах туслах
 • • Өөрөөр нь сонголт хийлгэх
 • • Сул талыг нь хүчээр болиулахаас урьдаар сануулах, сэрэмжлүүлэх
 • • Үгийг нь сонсох, чөлөөтэй яриулах замаар дотоод сэтгэлд нь нэвтрэх
 • • Өөрөөр нь магадлуулах, батлуулах, тайлбарлуулах
 • • Шийдвэр гаргахад оролцуулах
 • • Өөрийн эрх мэдэл, өмчтэй байлгах
 • • Өөрийгөө илэрхийлэх бүх боломжийг олгох
 • • Зөвшилцөж, тохирч дүрэм журам гаргах ба алагчлахгүй мөрдөх
 • • Санаа сэдлийг нь дэмжих ба урамшуулах