Эх сурвалж: NBS Телевиз, Эмч Б.Дугархүү
 
"Амьдрал, хайр нь нэг болж байж удам угсааг бүтээдэг"

Жирэмслэлтэд бэлтгэх зөвлөмж